Οι αναθεωρημένες προτάσεις μας στην κυβέρνηση

Greece2028

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι αρχικές προτάσεις του Παρατηρητηρίου παρουσιάστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Επειδή τίποτα δεν άλλαξε μέχρι σήμερα επαναδιατυπώνονται και επικαιροποιούνται. Η δραστηριότητά όλων των εταιριών – επαγγελματιών του Συλλόγου μας, όπως και όλης της περιοχής άμεσα ή έμμεσα, βασίζεται στο λιγνίτη. Δεδομένου ότι οι ταχύτατες εξελίξεις προς απολιγνιτοποίηση της περιοχής θα οδηγήσουν σε ερήμωση, συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και κατακόρυφη πτώση της δραστηριότητας και του τζίρου μας, κρίνουμε σκόπιμες τις ακόλουθες κινήσεις προς μείωση – κατά το δυνατόν – των μεγάλων επιπτώσεων που θα πλήξουν την περιοχή και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται εδώ:

 1. Δεδομένης της απόφασης της κυβέρνησης να προβεί σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων 2GW στην περιοχή (και 1 GW στη Μεγαλόπολη), προτείνουμε τη συμμετοχή των εταιριών – ελεύθερων επαγγελματιών – εργαζόμενων της περιοχής μας με τη μορφή του μετόχου. Μπορούμε να συνεισφέρουμε σε εργασία (χωματουργικά – ηλεκτρομηχανολογικά – οικοδομικά) η οποία μπορεί να αποτιμηθεί αλλά και σε κεφάλαιο ώστε οι συμμετέχοντες να είμαστε μέτοχοι εξασφαλίζοντας αφενός ένα σταθερό εισόδημα αφετέρου δημιουργώντας μια μεγάλη και ευρεία  ενεργειακή κοινότητα.
  1.1 Να δοθούν άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα με προτεραιότητα σύνδεσης από το ΔΕΔΗΕ, και με διαδικασίες fast track των αιτήσεων από εταιρίες της περιοχής που έχουν ήδη κατατεθεί.
  1.2 Να νομοθετηθεί ο όρος της εντοπιότητας για όλες τις κατασκευές των φωτοβολταϊκών τρίτων ώστε να γίνουν από εταιρίες της περιοχής μας.
 2. Οι εργασίες αποκατάστασης των ορυχείων και αποξηλώσεων των λιγνιτικών μονάδων να ξεκινήσουν άμεσα και να ορισθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 3. Βελτίωση των υποδομών της περιοχής με επαναλειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών για τις μεταφορές εμπορευμάτων.
 4. Εφάπαξ αποζημίωση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στις ενεργές, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις της περιοχής που ασχολούνται με το λιγνίτη, με προτεινόμενη αποζημίωση στο ύψος του μέσου όρου του τζίρου των δύο τελευταίων ετών.
 5. Οι αποσβέσεις που αφορούν σε πάγιο εξοπλισμό, μηχανήματα, μέσα κλπ θα πρέπει να τρέξουν< με αυξημένο ειδικό συντελεστή για την περιοχή ώστε να κλείσουν σε 2 χρόνια (2021-2022)
 6. Η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να μηδενιστεί για τις εταιρίες της περιοχής, λόγω βέβαιης πτώσης τζίρου.
 7. Οι δόσεις προς την εφορία για τη φορολογία εισοδήματος (24 ή 48) να είναι άτοκες.
 8. Ο δανεισμός των υγιών επιχειρήσεων θα πρέπει να επιδοτηθεί έως το 10% του τζίρου. Το ποσοστό 0,6% που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο σε κάθε δάνειο από την επιχείρηση – δανειολήπτη θα πρέπει να καταργηθεί.
  2 / 2
 9. Για το δανεισμό των επιχειρήσεων που αφορά σε αγορά εξοπλισμού: οι τόκοι δανείων θα πρέπει να επιδοτηθούν κατά 100% για την επόμενη 5ετία (χρήσεις 2021-2025).
 10. Για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας: θα πρέπει να επιδοτηθούν οι
  ασφαλιστικές εισφορές μέσω ΟΑΕΔ.
 11. Με την προοπτική των συγχωνεύσεων / αλλαγών μετοχικής σύνθεσης / εξαγορών εταιριών στα πλαίσια επιβίωσής τους και αλλαγής δραστηριότητας θα πρέπει να καταργηθούν οι δεσμεύσεις 5ετίας των Αναπτυξιακών Νόμων που αφορούν στη μετοχική σύνθεση. Θα πρέπει επίσης να
  δοθούν ευνοϊκά κίνητρα εταιρικών συγχωνεύσεων με μειωμένους συντελεστές.
 12. Προτείνουμε τη συνεργασία των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου με τις εταιρίες μας και συνεργάτες / Οίκους του εξωτερικού για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με νέες – εναλλακτικές μορφές ενέργειας και συμμετοχή του Συλλόγου μας μέσω της τεχνογνωσίας του.
 13. Προτείνουμε την υλοποίηση από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις εταιρίες μας και
  συνεργάτες / Οίκους του εξωτερικού μονάδας παραγωγής υδρογόνου ή / και υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας.
 14. Ζητούμε να απαντηθεί επίσημα το ερώτημα εάν η χώρα μπορεί να είναι ενεργειακά ασφαλής χωρίς τις λιγνιτικές μονάδες.

Πτολεμαΐδα, 18.03.2021

Ίσως σας ενδιαφέρουν…