Οι προτάσεις μας στην κυβέρνηση

Καθώς η δραστηριότητά όλων των εταιριών – επαγγελματιών του Συλλόγου μας, όπως και όλης της περιοχής άμεσα ή έμμεσα, βασίζεται στο λιγνίτη και οι ταχύτατες εξελίξεις προς απολιγνιτοποίηση της περιοχής θα οδηγήσουν σε ερήμωση, συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και κατακόρυφη πτώση της δραστηριότητας και του τζίρου, μας κρίνουμε σκόπιμες τις ακόλουθες κινήσεις προς μείωση – κατά το δυνατόν – των μεγάλων επιπτώσεων που θα πλήξουν την περιοχή και τις εταιρίες
που δραστηριοποιούνται εδώ:

 1. Δεδομένης της απόφασης της κυβέρνησης να προβεί σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
  2GW στην περιοχή (και 1 GW στη Μεγαλόπολη), προτείνουμε τη συμμετοχή των εταιριών –
  ελεύθερων επαγγελματιών – εργαζόμενων της περιοχής μας με τη μορφή του μετόχου.
  Μπορούμε να συνεισφέρουμε σε εργασία (χωματουργικά – ηλεκτρομηχανολογικά –
  οικοδομικά) η οποία μπορεί να αποτιμηθεί αλλά και σε κεφάλαιο ώστε οι συμμετέχοντες να
  είμαστε μέτοχοι εξασφαλίζοντας αφενός ένα σταθερό εισόδημα αφετέρου δημιουργώντας την
  πρώτη «ενεργειακή κοινότητα» στην Ελλάδα.
  1.1. Να δοθούν άδειες – κατά παρέκκλιση και με διαδικασίες fast track – στις επιχειρήσεις και
  στους εργαζόμενους της περιοχής σε εκτάσεις της ΔΕΗ.
  1.2. Να νομοθετηθεί ο όρος της εντοπιότητας για όλες τις κατασκευές των φωτοβολταϊκών
  ώστε να γίνουν από εταιρίες της περιοχής μας.
 2. Επαναξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος παύσης του λιγνίτη και της λειτουργίας των
  Μονάδων (Μελίτη – Άγιος Δημήτριος 5 – Πτολεμαΐδα 5: ως το 2038, Άγιος Δημήτριος 3 και 4: ως
  το 2028) με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια, την τιμή του ρεύματος και την παραγωγική
  δραστηριότητα της Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Οι εργασίες αποκατάστασης των ορυχείων και αποξηλώσεων των λιγνιτικών μονάδων να
  ξεκινήσουν άμεσα και να ορισθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 4. Δημιουργία εργοστασίων στην περιοχή μας είτε για κατασκευή φωτοβολταϊκών πανέλων είτε
  για άλλη μορφή παραγωγής – μεταποίησης. Αναμένουμε πρόταση της κυβέρνησης για
  επενδυτές και κίνητρα που θα δοθούν ώστε να είναι ελκυστικές βιομηχανικές επενδύσεις στην
  περιοχή μας.
 5. Βελτίωση των υποδομών της περιοχής με επαναλειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών για
  τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιδότηση εμπορικών μεταφορών.
 6. Εφάπαξ αποζημίωση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στις ενεργές, φορολογικά και
  ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις της περιοχής που ασχολούνται με το λιγνίτη με
  προτεινόμενη αποζημίωση στο ύψος του μέσου όρου του τζίρου των δύο τελευταίων ετών.

2 / 2

 1. Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 3908/2011) που είναι σε ισχύ και προβλέπει ενίσχυση με
  χρηματοδότηση, με ποσοστό 40% συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να
  τροποποιηθεί με αύξηση της συμμετοχής σε 80% και επίσης με αύξηση κατά 50% των
  εγκεκριμένων δαπανών προς αγορά νέου εξοπλισμού.
 2. Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016) που είναι σε ισχύ και προβλέπει φορολογική απαλλαγή
  σε βάθος 3ετίας (χωρίς δηλ. χρηματοδότηση), θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η
  φοροαπαλλαγή να είναι άπαξ και ετήσια. Θα μπορούσε να τροποποιηθεί άμεσα ο Α.Ν. ώστε οι
  δαπάνες – επενδύσεις να προσαυξηθούν κατά 100% με φοροαπαλλαγή στο 85% αντί του
  ισχύοντος 35% της επένδυσης.
 3. Οι επιχειρήσεις που έχουν δέσμευση από Αναπτυξιακούς Νόμους 5ετίας για πώληση
  εξοπλισμού που επιδοτήθηκε: θα πρέπει η ημερομηνία δέσμευσης να ξεκινά από την
  ημερομηνία κτήσης ή έκδοσης άδειας αν πρόκειται για Μ.Ε. και όχι από την ημερομηνία
  έγκρισης ή ολοκλήρωσης
 4. Οι αποσβέσεις που αφορούν σε πάγιο εξοπλισμό, μηχανήματα, μέσα κλπ θα πρέπει αν τρέξουν
  με αυξημένο ειδικό συντελεστή για την περιοχή ώστε να κλείσουν εφάπαξ το 2019-2020 (αντί
  για 5ετία ή 10ετία που ισχύει τώρα).
 5. Η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να μηδενιστεί για τις εταιρίες της περιοχής, λόγω
  αναμενόμενης πτώσης τζίρου.
 6. Οι δόσεις προς την εφορία για τη φορολογία εισοδήματος (24 ή 48) να είναι άτοκες
 7. Ο δανεισμός των υγιών επιχειρήσεων θα πρέπει να επιδοτηθεί έως το 30% του τζίρου. Το
  ποσοστό 0,6% που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο σε κάθε δάνειο από τη δανειζόμενη
  επιχείρηση θα πρέπει να καταργηθεί.
 8. Για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα πρέπει να επιδοτηθούν οι
  ασφαλιστικές εισφορές μέσω ΟΑΕΔ.
 9. Με την προοπτική των συγχωνεύσεων / αλλαγών μετοχικής σύνθεσης / εξαγορών εταιριών στα
  πλαίσια επιβίωσής τους θα πρέπει να καταργηθούν οι δεσμεύσεις 5ετίας των Αναπτυξιακών
  Νόμων που αφορούν τη μετοχική σύνθεση. Θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα
  συγχωνεύσεων με μειωμένους συντελεστές.
 10. Προτείνουμε τη συνεργασία των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου με τις εταιρίες μας και
  συνεργάτες / Οίκους του εξωτερικού για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με νέες –
  εναλλακτικές μορφές ενέργειας και συμμετοχή του Συλλόγου μέσω της τεχνογνωσίας του.
 11. Προτείνουμε την υλοποίηση από την Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις εταιρίες μας και
  συνεργάτες / Οίκους του εξωτερικού μονάδας παραγωγής υδρογόνου ή / και υβριδικού
  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…