Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2020

Ναι στην απολιγνιτοποίηση, αλλά με σχέδιο

Το σωματείο «Ελλάδα 2028 – Παρατηρητήριο Απολιγνιτοποίησης» δεν δηλώνει αντίθετο με την απολιγνιτοποίηση, ωστόσο τονίζει πως αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση. Φανή Σοβιτσλή Τον κίνδυνο της ερήμωσης...