Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2021

Greece2028

Οι αναθεωρημένες προτάσεις μας στην κυβέρνηση

Οι αρχικές προτάσεις του Παρατηρητηρίου παρουσιάστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Επειδή τίποτα δεν άλλαξε μέχρι σήμερα επαναδιατυπώνονται και επικαιροποιούνται.